När då var nu forntidens folk och fäFira demokratin


Fira demokratin
28 AUGUSTI - 14 NOVEMBER 2021

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut.

Utställningen ger en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919-1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

Efter många år av debatt och flera avslag beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt. En medborgerlig rättighet hävdade förespråkarna medan motståndarna undrade hur det skulle gå om folket fick vara med och bestämma?

Ingenting av detta hade hänt om inte människorna runt om i Sverige samlades för att förändra samhället. Folkrörelserna blev en skola i praktisk demokrati. Människor kunde genom sitt engagemang i folkrörelserna göra sina röster hörda och även personer som inte var politiker kunde påverka samhället.

Fira demokratin är en utställning från Sveriges riksdag. Den visas på muséer runt om i landet under 2019–2021 och är en del av ett fyra år långt demokratijubileum. Västmanlands läns museum har gjort flera lokala tillägg till utställningen - Folkrörelser, rösträtt och kamp -  om bland annat demokratirörelsen i Västmanland.


PRESSBILDER