Föremål på WestmannaArvet i Hallstahammar Foto Lasse Fredriksson

FÖREMÅLSMAGASINET WESTMANNAARVET


Västmanlands läns museum har i uppdrag att ta hand om föremål från vår historia och nutid. I vårt föremålsmagasin WestmannaArvet förvaras minnen från alla tider. Här finns 65 000 föremål, allt från sällsynta rariteter till alldeles vardagliga bruksföremål.

Du som forskar eller har frågor rörande Västmanlands historia är välkommen att höra av dig till oss. 

För att så många som möjligt ska kunna se vad museet har i sina samlingar arbetar vi med att göra informationen och bilderna på våra föremål tillgängliga digitalt. Du hittar våra samlingar på DigitaltMuseum.

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med personalen i vårt föremålsmagasin hittar du deras kontaktuppgifter här

 Föremålssamlingar
Kläder på WestmannaArvet

Skyltar på WestmannaArvet Foto Västmanlands läns museum


FÖREMÅLSSAMLINGARNA


Sedan år 1999 har Västmanlands läns museum sitt föremålsmagasin i ombyggda industrilokaler i Hallstahammar. WestmannaArvet består av ca 4000 m2 varav en tredjedel är kontors- och vårdlokaler. Övriga två tredjedelar är magasin för länsmuseets samlingar som består av ca 65 000 föremål.

Föremålen har kommit till oss genom gåvor eller inköp och det är allt mellan himmel och jord. Möbler, leksaker, musikinstrument, radioapparater, tavlor, textilier, arkeologiska fynd, förpackningar, skyltar med mera. I magasinet finns också ett eget arkiv för fotonegativ med ca 1 miljon unika bilder.

Hantering av föremål

Ett föremål som kommer till magasinet ska först genomgå en rengöring. I vissa fall behöver föremålet frysas ner till -30 grader under flera dagar. Det gör vi för att vara säkra på att det inte finns några skadeinsekter. Därefter märks, registreras och fotograferas föremålet för att sedan placeras i magasinet. Föremålet är sedan sökbart i museets interna databas och framöver också i DigitaltMuseum. 

Olika föremål kräver olika förvaringstemperaturer och luftfuktighet för att må så bra som möjligt. Magasinet har därför olika rum med klimatzoner med olika temperatur och fuktighet. Klimatet måste också vara stabilt, annars riskerar föremålen att skadas.

Låna, titta och få goda råd

Föremålsmagasinet lånar ofta ut museiföremål till museets utställningar. Dessa visas för besökarna i låsta montrar för att inte ta skada. Vi har även andra föremål som kan användas lite friare i utställningar och pedagogiska sammanhang, vi kallar dem för rekvisita. 

Privatpersoner kan ringa till oss för att få råd när det gäller förvaring och vård av gamla släktklenoder eller önska att se ett specifikt föremål i samlingarna. Frågorna och önskemålen är många och varierande. 

Forskare och övriga intressenter brukar besöka oss för studier och vi har också kontakt med många hembygdsföreningar. Bland annat kan ett insektsdrabbat museum eller hembygdsförening mot en avgift få hjälp med infrysning av föremål.


Trähus i föremålssamlingen Foto Västmanlands läns museum

DIGITALTMUSEUM


I DigitaltMuseum finns delar av museets samlingar av fotografier och föremål. Sedan starten 1861 har vi samlat på det mesta som går att samla på; kulturhistoriska- och arkeologiska föremål, arkivalier, fotografier, teknikhistoria och textilier. Vi arbetar hela tiden för att mer information och mer material ska kunna göras tillgängligt och databasen fylls kontinuerligt på. Alla bilder som publiceras innehåller metadata och är licensierade enligt Creative Commons.

Du kan också skapa ditt ett eget konto på DigitaltMuseum. Gör dina egna samlingsmappar med favoritsaker och bilder som du kan dela med dig av på till exempel Facebook.  Eller kommentera föremål och fotografier som finns i samlingarna. Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad. 


 Västmanlands läns museum på digitalt museum


Spänne, från båtgrav daterad till yngre järnålder, 950-1000 e.Kr. (Vikingatid). Foto Västmanlands läns museums föremålsmagasin

Tärning, från brandgrav daterad till yngre järnålder, 800-1000 e.Kr. (Vikingatid). Foto WestmannaArvet
Fingerring, från kammargrav daterad till äldre järnålder ca 300 e.Kr. (Romersk järnålder) Foto WestmannaArvet