När då var nu forntidens folk och fäNär då var nu forntidens folk och fä Foto Lasse Fredriksson


när då var nu - forntidens folk och fä

2014 - TillsvidareInlandsisen försvann och de första människorna kom till Västmanland. Från stenålderns jägare och samlare till vikingatidens handelsresande. Människor kom och gick, flyttade in och flyttade ut. Bronsålderns hällristningar och järnålderns båtar lämnade spår efter de som levde här för länge sedan. Metaller som brons och järn började användas. Järnmalm från sjö, jord, myr och berg blev till 
verktyg, redskap och vapen som formade vardagen. Kom in och upplev Västmanlands forntid! 
PRESSBILDER


När då var nu fornitdens folk och fä Foto Lasse Fredriksson

När då var nu forntidens folk och fä Foto Lasse Fredriksson