När då var nu forntidens folk och fäFramtidsarkeologerna


HACKAT AV MÄLARDALENS HÖGSKOLA

FRAMTIDSARKEOLOGERNA - TOLKAR SPÅR EFTER 2020-TALETS MÄNNISKOR

16 januari 2020 - 16 februari 2020Människor har i alla tider lämnat spår efter sig. Spår som andra människor långt efteråt har försökt tolka och förklara. Arkeologi betyder kunskap om människans förhistoria, och har funnits som vetenskap sedan 1800-talet. Men vilka spår lämnar vi efter oss idag? Och hur kommer framtidens arkeologer att tolka våra spår?

Studenter från Mälardalens högskola har fått tänka sig att de är arkeologer från framtiden. Deras uppgift har varit att försöka tolka föremål och spår som kanske finns kvar om 1000 år efter oss som lever idag. Därför har vi hittat på en historia:
Vi tänker oss att alla vi människor i världen på 2020-talet flyttade till planeten Mars. Jorden var trött och utmattad, och folk byggde en ny och bättre värld på Mars. Men efter 1000 år blev längtan och nyfikenheten om mänsklighetens historia på jorden för stor.

3019 ger sig ett gäng arkeologer iväg på en expedition till det som för 39 generationer sedan var deras hem, Jorden. Spåren som finns kvar efter mänskligt liv på jorden är få. Efter stort detektivarbete har arkeologerna hittat en trasig stadskarta från en svunnen stad som hette Västerås.

Hur ska arkeologerna förstå vad som var sant eller inte när historien ligger i bitar som konfetti? När ingen som levt då kan berätta?

Studenter från Mälardalens högskola har på sex platser i museets forntidsutställning illustrerat hur en framtidsarkeolog kanske skulle tolka år 2020, med andra ord spår som du och jag kan lämna efter oss. Den här symbolen visar de tillägg som studenterna gjort i utställningen.


Framtidsarkeologerna


LÄNSMUSEETS SAMARBETE MED MÄLARDALENS HÖGSKOLA


Det har blivit en tradition sen många år att länsmuseet samarbetar med utbildningen Informationsdesign – inriktning Rumslig gestaltning. Studenterna har ibland tolkat material från arkiv och föremålssamlingar och gjort utställningar. Men de senaste åren har studenterna gjort tillägg i våra basutställningar om Västmanlands historia. Så även i år.

I år har vi valt att ”hacka” forntidsutställningen och fokuserat på arkeologi som metod att tolka och förstå mänskligt liv. Fast vi har låtit studenterna tänka sig att de kommer från framtiden och ska tolka saker från vår egen tid. Vi har hittat på en historia där människorna övergivit jorden och flyttat till planeten Mars för att låta den trötta jorden vila. 1000 år senare återvänder några arkeologer till jorden och Västerås. De har hittat fragment av en karta över Västerås och gjort utgrävningar vid sex olika platser:

1. En ICA-butik
2. En skönhetssalong
3. En förskola
4. Skultuna soptipp
5. Stadshuset
6. Järnvägsstationen

Men de har nästan ingen textinformation att tillgå (precis som forntidsarkelogerna), utan har fått i uppdrag att försöka tolka 2020-talet utifrån de fragment och prylar de hittat vid sina utgrävningar. Hur tolkar vi föremål vi har begränsad kunskap om? Vad kan de små pusselbitar vi lämnar efter oss berätta om ett mänskligt liv? Vissa saker finns kvar, medan många andra har försvunnit. Om ett 10000-bitars pussel bara har 2000 bitar går det då att se vad bilden ska föreställa? Detta är frågor studenterna har fått fundera kring, och använda sin fantasi och kreativa förmåga för att gestalta som tillägg i vår forntidsutställning.

Resultatet visas i utställningen vid sex olika stationer som har teman som knyter an till de moderna temana:

ICA- tolkas som plats som handlar om föda (stenålder)
Skönhetssalongen – tolkas som plats som handlar om skönhet och utsmyckning (stenålder – klädprovarplats)
Förskolan – tolkas som plats där barn hållit till (barnplats)
Skultuna Soptipp - tolkas som ställe för tro och religion (bronsålder)
Stadshuset – tolkas som ställe för makt (järnålder)
Järnvägsstationen – tolkas som plats för resor (vid båten)

Varje station kommer att vara märkt med symbolen som visas ovan.

  Uppgiften som studenterna fick inför bygget av utställningen