När då var nu forntidens folk och fä


HELA VÄRLDEN BRINNER

7 september 2018 - 6 januari 2019



Samma dag som andra världskriget bryter ut 1939 börjar Astrid Lindgren skriva dagbok. Under hela andra världskriget skriver hon om vardagen i Stockholm och om en värld i krig. Texten är laddad med stor sorg och förfäran.

Utställningen bygger på krigsdagböckerna, men uppmärksammar även vår tids stora frågor: Är människan av naturen ond eller god? Kommer världen någonsin att sluta brinna? Vad kan en enskild människa göra? I utställningen möter du även andra människors berättelser.

De offer för terror och galenskap som flytt till Sverige för decennier sen, och de som anlänt nyligen. I utställningens sista del är du själv välkommen att bidra med dina tankar kring världens tillstånd i dag och i framtiden.

Utställningen är producerad av Actit kommunikation, Annmari Kastrup för Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Saltkråkan AB.


Läs mer 




PRESSBILDER


Hela världen brinner foto Martina K Svensson