När då var nu forntidens folk och fäHjälmare kanal


HJÄLMARE KANAL


Hjälmare kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg som fortfarande går att färdas på. Förbindelsen mellan Mälaren och Hjälmaren skapades i första hand för att underlätta transporter av gods mellan Bergslagen och Stockholm, främst tackjärn från Bergslagen.

Kanalen byggdes ursprungligen 1623-1639 men en del konstruktionsproblem gjorde att den inte höll så bra. Därför byggdes den om och fick mellan 1819-1839 sin nuvarande sträckning. Den ursprungliga kanalen finns kvar bara i den sydligaste delen, närmast Hjälmaren.

Kanalen är totalt 13 700 meter lång, varav 8 500 meter är grävd kanal. Den har en total fallhöjd på 22 meter genom nio slussar.

Vid kanalen finns också Hjälmare docka - kanalens torrdocka för uppläggning av båtar. Den tillkom under 1820-talet. Idag är Hjälmare docka centrum för kanalen. Där finns ett kanalmuseum, en gästhamn och ett kafé.

Vägbeskrivning

Längs E20 mellan Arboga och Kungsör, några kilometer utanför Arboga, finns avtagsväg mot Hjälmare docka. Följ skyltning.


Tillgänglighet

Vid Hjälmare docka finns parkering. Från Hjälmare docka går grusade promenadvägar längs kanalen. I närheten finns också en badplats med brygga. Kaféet och museet vid Hjälmare docka är, liksom slussarna, öppna på sommaren.
LADDA NER INFOBLAD