När då var nu forntidens folk och fäKarmansbo bruksmiljö


KARMANSBO BRUKSMILJÖ


Karmansbo bruk anlades i början på 1600-talet. Här finns en av landets mest välbevarade och sammanhållna bruksmiljöer med herrgård, arbetarbostäder, smedja och brukskontor.

Under 1800-talet utvecklades lancashiresmidet som gav en mer effektiv tillverkning av stångjärn. Moderniseringar av smedjan gjordes i samband med detta, men fortfarande är delar av exteriören i samma utförande som när den byggdes.

Efter stora restaureringsarbeten av Karmansbo smedja fungerar den än idag på samma sätt som när den var i bruk. Varje år kan besökare ta del av tillverkning av stångjärn i smedjan under järnets dag. Järnets dag hålls alltid första lördagen i juli. Då kan man som besökare få se hur färskning, hamring och valsning av stångjärn gick till förr.

Vägbeskrivning

Från väg 250 mellan Fagersta och Köping följer du skyltning mot Karmansbo.


Tillgänglighet

Bruksmiljön är tillgänglig från väg och det går att köra ända fram till smedjan. Inne i smejdan är tillgängligheten lite varierande. De flesta delar går att ta sig fram till med rullstol.
LADDA NER INFOBLAD