När då var nu forntidens folk och fäKoldioxidteater

PROJEKTET KOLDIOXIDTEATER 


Nu kan du läsa mer om projektet Koldioxidteater på Västmanlands läns museum, ett projekt som kom på delad andraplats för Årets pedagogiska projekt i museisverige! Med den här boken vill vi inspirera dig till att utforska hur museer kan utveckla nya sätt att arbeta tillsammans med besökare för att ta sig an samtidens globala utmaningar. I texten har vi blandat beskrivningar av projektet, processen och metoderna med personliga berättelser från oss som deltog för att kunna dela så många olika perspektiv av projektet som möjligt med dig. Vi hoppas att du ska bli inspirerad att utveckla arbetssätt och metoder vidare!


Ladda ner boken på svenska eller engelska här

 Koldioxidteater på museum

 Carbon Dioxide Theatre at the Museum​Eller bläddra digitalt här


BOKCIRKEL

Vill du vara med i en spännande bokcirkel och inspireras till att utforska hur museer kan utveckla nya sätt att arbeta tillsammans med besökare för att ta sig an samtidens globala utmaningar? I anslutning till boksläppet av boken Koldioxidteater på museum startar nu Västmanlands läns museum sin allra första bokcirkel. Under två tillfällen under våren 2021 läser vi och diskuterar boken tillsammans.
 
Projektet Koldioxidteater på Västmanlands läns museum kom år 2020 på delad andraplats för Årets pedagogiska projekt i museisverige och senare under hösten lanserades boken. Här blandar vi beskrivningar av projektet, processen och metoderna med personliga berättelser från oss som deltog, allt för att kunna dela så många olika perspektiv av projektet som möjligt med dig. Vi hoppas att du med bokens hjälp ska bli inspirerad att utveckla arbetssätt och metoder vidare.


HUR GÅR DET TILL?


Vi läser Koldioxidteater på museum och ses sedan på Teams för att diskutera utifrån våra olika kunskaper och erfarenheter. Alla läser på sitt sätt och boken blir ofta mer levande när du kan prata med andra som sett andra saker i innehållet!
Samtalsledare är länsmuseichef och projektledare Jennie Schaeffer.
 
Till det första tillfället den 12 april kl.15-16.30 läser du till och med sidan 53.
Till det andra tillfället den 19 april kl.15-16.30 läser du resten av boken.
 
Boken finns både på svenska och engelska och kan läsas eller laddas ner gratis högst upp på den här sidan.
 
Anmäl dig genom att mejla anna.blom.allalouf@regionvastmanland.se senast 1 april.
Teamslänk skickas ut senast fredagen den 9 april.
Det är kostnadsfritt att delta men med ett begränsat antal platser: 7 st.

Målgrupp: Den här bokcirkeln är tänkt för dig som är intresserad av frågor som rör utveckling av museers publika arbete, av hur museers föremål och rekvisita kan ta plats i teaterbaserade dialoger, eller för dig som är intresserad av teater och demokratisk dialog på museum.
 
Varmt välkommen!OM PROJEKTET 


Västmanlands läns museum drev mellan 2018-2020 projektet ”Koldioxidteater på Västmanlands läns museum”. Vi utvecklade metoder för samskapande med unga i Västmanlands län, personal från museet, skådespelare, forskare inom områdena interaktion och deltagande design och designers från RISE forskningsinstitut och Syddanskt Universitet (SDU).

Vi undersökte hur museet tillsammans med andra kan utveckla museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia. Projektet fokuserade på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp.


I dag finns mycket information om klimatförändringarna och nationella, nordiska, europeiska och globala mål tillsammans med rekommendationer för CO2-minskningar som ofta formuleras av forskare. För att komma vidare från information och medvetenhet till förändrade beteenden har vi utforskat och utvecklat spännande deltagande teatermetoder för museer. Vi har tagit fram en sorts objektsteater med museets objekt, LCA (life cycle analysis) filmning med mobilkamera utifrån våra samlingar, det interaktiva ”the pleasure game”, demokratisk dialogimprovisation i utställningsrummet och forumteater med klimatångest.


The Pleasure game. Ett spel utvecklat för att diskutera olika val i livet.
The pleasure game. Ett spel utvecklat för att diskutera olika val i livet.

De workshops som vi arbetat med har varit öppna för alla som varit intresserade ämnet men basen har varit de 20-25 ungdomar, plus forskare, skådespelare och museipersonal som återkommit i alla workshops. Några föremål från museets befintliga samlingar har också varit centrala i projektet för att skapa reflektion om de sociala normerna i dåtid och i nutid. Workshopparna och utforskandet av objekt i de befintliga samlingarna har format grunden för två popup-utställningar, som skapades med ungdomarna.

Projektet har väckt ett intresse hos de som var med och flera andra institutioner har önskat ta del av resultatet i form av en bok eller en illustrerad manual. De metoder vi har använt har baserat sig på teaterns verktyg, på mötet i rummet och nuet. En stor utmaning för oss har varit att kommunicera dessa metoder. Under 2020 skrevs en dokumentation för projektet så att fler kan prova och utveckla metoderna. Länk till denna bok som finns på både svenska och engelska hittar du längst upp på sidan.


Koldioxidteater, scener med unga vuxna i Västmanland utifrån dilemman i vardagslivet.
Koldioxidteater, scener med unga vuxna i Västmanland utifrån dilemman i vardagslivet.