Kulturarvs-IT

KULTURARVS-IT


På WestmannaArvet hittar du vår verksamhet Kulturarvs-IT som digitalt förmedlar Västmanlands läns museums stora samlingar av fotografier, föremål och arkivmaterial till allmänheten.

Här producerar vi inskannat material till vår sida på DigitaltMuseum samt till utställningar, pedagogisk verksamhet, publikationer och marknadsföring.
KONTAKT

Vill du komma i kontakt med personalen på Kulturarvs-IT hittar du deras kontaktuppgifter här​

  Kulturarvs-IT


 

Stora gatan mot öster i korsningen med Köpmangatan. 1905 Foto Ernst Blom

Landshövdingska Elisabet Lovisa Vilhelmina Hedertstjerna Foto Ernst BlomDIGITALISERINGSVERKSAMHET PÅ LÄNSMUSEET


Att digitalisera samlingarna för att få dem sökbara och tillgängliga har hög prioritet på landets museer. Sedan vintern 1999 har länsmuseet en registrerings- och digitaliseringsenhet som ingår i den riksomfattande verksamheten Kulturarvs-IT. Det är ett nationellt digitaliseringsuppdrag med statligt stöd och bedrivs hos ett antal museer och arkivinstitutioner runt om i Sverige.

På Kulturarvs-IT arbetar vi med att skanna och registrera material från museets foto- och föremålssamlingar, arkiv och bibliotek. Det huvudsakliga materialet vi jobbar med är fotografiska glasplåtar och bladnegativ från 1860-talet och fram till idag samt digitalt framställda bilder.

Vår ambition är att alla bilder, dokument och föremål som finns i våra samlingar ska vara sökbara och tillgängliga digitalt via en och samma databas, Primus. Primus är ett samlingsförvaltningssystem för museer och andra kulturarvsinstitutioner. Det är ett omfattande system som förvaltar information om våra samlingar, rutiner och processer. Primus används idag av ca 200 museer och kulturarvsinstitutioner i Skandinavien. Alla våra poster med tillhörande information som publiceras på DigitaltMuseum är hämtade från samlingsförvaltningssystemet Primus. 

Fördelen med att använda detta system är att den som till exempel forskar, numera på ett betydligt enklare sätt än tidigare kan göra kopplingar mellan olika uppgifter. Det gör användningen av våra samlingar mycket effektivare och roligare för både privatpersoner och professionella användare.


DIGITALTMUSEUM


I DigitaltMuseum finns delar av museets samlingar av fotografier och föremål. Sedan starten 1861 har vi samlat på det mesta som går att samla på; kulturhistoriska- och arkeologiska föremål, arkivalier, fotografier, teknikhistoria och textilier. Vi arbetar hela tiden för att mer information och mer material ska kunna göras tillgängligt och databasen fylls kontinuerligt på. Alla bilder som publiceras innehåller metadata och är licensierade enligt Creative Commons.

Du kan också skapa ditt ett eget konto på DigitaltMuseum. Gör dina egna samlingsmappar med favoritsaker och bilder som du kan dela med dig av på till exempel Facebook.  Eller kommentera föremål och fotografier som finns i samlingarna. Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad. 


 Västmanlands läns museum på DigitaltMuseum


Ångmaskinrummet, ASEA Foto ASEA

Flygfoto över Surahammar Fotograf: AB Flygtrafik, Dals Långed
Man stående bredvid likströmsgenerator, ASEA Foto ASEA