Kulturmiljövård Foto Västmanlands läns museum

KULTURMILJÖ - TJÄNSTER


Västmanlands läns museum erbjuder genom vår uppdragsverksamhet en rad tjänster som identifierar, hanterar och kommunicerar bebyggelsens kulturvärden.


Rådgivning och tjänster


  • Antikvarisk medverkan
  • Antikvarisk förundersökning
  • Byggnadsvårdsrådgivning
  • Kulturmiljöprogram
  • Vård- och underhållsplaner
  • Kulturhistorisk utredning/ miljökonsekvensanalyser
  • Planer och bygglov
  • Kyrkor och kyrkogårdar


 Läs mer om tjänsterna här

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med personalen på Kulturmiljö hittar du deras kontaktuppgifter här​

 Kulturmiljö