Kulturmiljövård Foto Västmanlands läns museum

KULTURMILJÖ - TJÄNSTER


Västmanlands läns museum erbjuder genom vår uppdragsverksamhet en rad tjänster som identifierar, hanterar och kommunicerar bebyggelsens kulturvärden.

Observera att vi under perioder har större efterfrågan på våra tjänster än vad vi har resurser för att utföra. Men behöver du stöd eller rådgivning inom våra frågor är du välkommen att höra av dig.Rådgivning och tjänster


  • Antikvarisk medverkan
  • Antikvarisk förundersökning
  • Byggnadsvårdsrådgivning
  • Kulturmiljöprogram
  • Vård- och underhållsplaner
  • Kulturhistorisk utredning/ miljökonsekvensanalyser
  • Planer och bygglov
  • Kyrkor och kyrkogårdar


 Läs mer om tjänsterna här

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med personalen på Kulturmiljö hittar du deras kontaktuppgifter här​

 Kulturmiljö