När då var nu forntidens folk och fäLäget Z


LÄGET Z

29 maj - 18 augusti 2019
Frizonen, Västmanlands läns museumForskare inom marknadsföring bedriver omfattande generationsstudier för att identifiera unga som målgrupp. Du har säkert hört talas om generation X, Y, Z och Millenials. Generation Z brukar beskrivas som generationen som tar det digitala runt omkring sig på ett självklart sätt och som vuxit upp med informationsteknologi och uppkoppling till sociala medier ständigt närvarande.
 
Kopparlundsgymnasiet klass 17 blev uppdelade i grupper och fick uppdraget att genom film och konst berätta hur deras liv ser ut idag. Det som förvånade eleverna var att ingen av dem skapade något som direkt handlar om sociala medier trots att de tillhör en generation som skickar ut 50 - 500 bilder varje dag.
 
I utställningen har eleverna genom film, videokonst, fotografi, ljudinstallation och måleri berört teman såsom stress, vänskap, missbruk, sömnbrist, grupptryck och olikheter. De tror att du som besökare kommer att känna igen dig i hur de känner, upplever och gestaltar frågorna i deras liv.

Varmt välkomna att kliva in i livet som generation Z!


PROJEKTET LÄGET Z - NYA PERSPEKTIV PÅ FILM OCH RÖRLIG BILD
Utställningen kommer att stå på Västmanlands läns museum mellan 29 maj – 18 augusti 2019 och är en del av projektet Läget Z - Nya perspektiv på film och rörlig bild. Det är ett samarbete mellan Region Västmanland, Västmanlands läns museum, Akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens Högskola och Kopparlundsgymnasiet i Västerås. Genom projektet har eleverna fått utforska nya sätt att uttrycka sig inom film, konst och interaktiv teknik under handledning av forskare, konstnärer och filmskapare.


FRIZONEN
Frizonen är ett rum på Västmanlands läns museum som fungerar som idélabb och utställningsyta. Här kan kreativa ungdomar och unga vuxna arbeta i process tillsammans med länsmuseet kring teman eller utställningsidéer. Tillsammans med museets personal planerar och gör ungdomarna utställningar eller andra publika presentationer av sina idéer och uttrycker sitt skapande. Här kan också olika former av berättande och gestaltning utvecklas. Samarbetet sker främst med gymnasieskolor och Mälardalens högskola.