När då var nu forntidens folk och fäMDH hakar Modärna tider


MDH hackar Modärna tider

15 januari 2019 - 2 maj 2019Nya berättelser, bilder, föremål och ny interaktion har smugit sig in i den befintliga utställningen Modärna tider . Tillägg som ger andra perspektiv och låter tidigare ohörda röster höras på torget, scenen, prispallen, tonårsrummet och på väg in i fabriken.  Studenter från Mälardalens högskola och utbildningen Informationsdesign – Rumslig gestaltning har i samarbete med Västmanlands läns museum undersökt och utforskat hur utställningar kan förändras med tillägg och på så sätt skapa nya upplevelser.