När då var nu forntidens folk och fä


MDU hackar: å ena sidan - å andra sidan

VÅREN 2022

Nya berättelser, bilder, föremål och saker att göra
har under våren tillfälligt lagts till
i länsmuseets utställningar om Västmanlands historia.
Museet kallar tilläggen i utställningarna för hackningar.

Hackningarna är gjorda av studenter
från utbildningen Rumslig gestaltning - Informationsdesign
på Mälardalens universitet, MDU.
Länsmuseet har under flera år haft liknande samarbete
med MDU:s studenter på olika teman.
Studenterna har genom sina tillägg och gestaltningar undersökt
hur museets utställningar kan förändras och ge nya upplevelser.

I år är temat för hackningarna historiebruk.
Det handlar om förståelse av hur och i vilket syfte
olika aktörer använder sig av historia.
Hur historia används spelar en stor roll
för våra olika uppfattningar om historia och ändras ständigt över tid.

Årets hackningar kallas för ”Å ena sidan – å andra sidan”.
Det finns alltid en sida som är den offentliga
som i sin tid framhållits som den rätta.
Men det finns också en annan sida
som kanske blivit synlig i senare forskning
eller som människor kämpat för att synliggöra.

Länsmuseet har tagit fram faktaunderlag om sådant
som glömts bort eller gömts undan i historieskrivningen.
Det finns också exempel på perioder i vår historia
där makthavare använt historien eller vetenskapen
för att genomföra ett visst synsätt eller en viss politik.

I länsmuseets utställningar från forntid till Modärna tider
hittar du tilläggen märkta med ”MDU hackar”.