När då var nu forntidens folk och fäNär då var nu modärna tider Foto Lasse Fredriksson


när då var nu - modärna tider

2014 - TillsvidareNär 1700-talet övergick till 1800-tal hade inte mycket förändrats i Sverige och Västmanland. Kungen hade stor makt och bestämde det mesta själv. Järnbruken fortsatte transportera järn på de nya kanalerna. Nästan alla människor bodde på landsbygden och levde av jordbruk. 

Men något var på väg att hända.

1700-talets upplysningsrörelse med vetenskap och upptäckter och revolutionerna i Frankrike och Amerika väckte ett stort intresse att tänka nytt, forska och upptäcka. Under 1800-talet kom många nya uppfinningar och idéer som skulle leda till stora förändringar i människors liv.

Det som 1800-talets vetenskapsmän upptäckte och uppfann fick stor betydelse för utvecklingen på 1900-talet. Järnvägar, elektricitet och röntgen är några exempel. Järnbruk och små mekaniska verkstäder blev stora stålindustrier. Folk började flytta till städerna och fick andra vanor. Nya idéer om fri handel och rösträtt åt alla spreds genom nya tidningar.

Under 1800-talet fick kungen och adeln allt mindre makt. Det gamla ståndssamhället försvann. Nya organisationer som frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och kvinnorörelsen startade på 1800-talet. De kämpade alla för nya rättigheter och mer makt.

1809 var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Växande industrier, nya reformer, utbildning och demokrati gjorde att Sverige år 2000 istället var ett av världens rikaste länder. I utställningen går du från det gamla fattig-Sverige in i det nya moderna Västmanland. Välkommen in till lägenheten, till fabriken och till Folkets Park.

Känn förändringarna och upplev 1900-talet!PRESSBILDER


När då var nu modärna tider Foto Lasse Fredriksson

Modärna tider