När då var nu forntidens folk och fäNya Lapphyttan


NYA LAPPHYTTAN


På 1970- och 80-talen gjordes en utgrävning av Lapphyttan utanför Norberg. På platsen fanns spår efter en medeltida hyttbacke med masugn, järnbod, rostbås, färskningshärdar, kolhus, bostadshus och stall. Vid hyttan tillverkades järn. Platsen daterades till slutet av 1100-talet, vilket gör den till Europas äldsta kända masugn. Hyttan stängdes i slutet på 1300-talet.

Besöksplatsen Nya Lapphyttan är ett försök att återskapa den medeltida hyttmiljön. Vid utomhusmuseet är de byggnader som hittades vid Lapphyttan rekonstruerade och bidrar till att ge en aututentisk medeltida hyttmiljö. Här kan besökaren följa järnets tillverkning och få en känsla av hur det var att arbeta och leva vid hyttan under järnframställningsarbetet.

Vägbeskrivning

Nya Lapphyttan ligger knappt en kilometer utanför Norbergs tätort i Norra Västmanland. Från väg 68 följer du skyltning mot Nya Lapphyttan.


Tillgänglighet

Museet är ett utomhusmuseum. För att komma till den rekonstruerade järnframställningsplatsen parkerar man på anvisad plats och följer skyltning längs väl anlagda stigar. Det är möjligt att ta sig fram med barnvagn och till viss del även i rullstol. Informationsskyltar finns på platsen och på sommaren erbjuds guidade visningar.
LADDA NER INFOBLAD