När då var nu forntidens folk och fäNär då var nu nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson


när då var nu - nya tidens ordning och reda

2014 - TillsvidareEn ny tid i historien började när kyrkan reformerades och Sverige blev ett protestantiskt land. Kungar och drottningar fick mer makt och försökte skapa ordning och reda. Adeln byggde slott och herrgårdar. Vetenskap och upptäcktsresor blev alltmer viktigt. Det var också en orolig tid med många krig, sjukdomar och fattigdom. I Västmanland anlades många järnbruk som lockade människor med ny kunskap till länet. Välkommen in i den nya tidens ordning och reda! 
PRESSBILDER


När då var nu nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson

När då var nu nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson