När då var nu forntidens folk och fäNär då var nu nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson


när då var nu - nya tidens ordning och reda

2014 - TillsvidareDen nya tiden var här! Nu gjordes många resor och vetenskapliga upptäckter. Kyrkan reformerades och vi blev protestanter i Sverige. Det var en orolig tid med många krig men det var även en tid där kungar försökte skapa ordning och reda. I Västmanland anlades många järnbruk och människor med ny kunskap lockades till länet. 
Välkommen och upplev den nya tidens ordning och reda!
 
PRESSBILDER


När då var nu nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson

När då var nu nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson