När då var nu forntidens folk och fäOhtsedidh

OHTSEDIDH - SAMISKA KULTURYTTRINGAR I MELLANSVERIGE


Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län. I arkiv och i folktradition framskymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet syftar till att synliggöra  samt sprida kunskap  om en minoritets kulturarv, därmed också skydda  de fysiska spåren i landskapet. Projektet söker därför inte bara spår efter samer i det förflutna utan också det samiska kulturarvet och identiteten i samtiden.

Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum och stöds av Statens kulturråd, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg och Region Västmanland.Följ projektet

Följ projektet Ohtsedidh på hemsidan och på Facebook.

 

Kontaktperson

Joakim Wehlin, 023-666 55 34, joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se