När då var nu forntidens folk och fäKvinnliga och manliga samer vid sina kåtor. Mannen längst fram röker pipa. Fotograf ASEA

Bildtext: Kvinnliga och manliga samer vid sina kåtor. Mannen längst fram röker pipa. Fotograf ASEA

OHTSEDIDH - SAMISKA KULTURYTTRINGAR I MELLANSVERIGE


Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län. I arkiv och i folktradition framskymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige syftar till att synliggöra  samt sprida kunskap  om en minoritets kulturarv, därmed också skydda  de fysiska spåren i landskapet. Projektet söker därför inte bara spår efter samer i det förflutna utan också det samiska kulturarvet och identiteten i samtiden.

Projektet Ohtsedidh är ett treårigt (2017-2020) samarbetsprojekt mellan Dalarnas museum, Stiftelsen Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum. Projektet har ett nära samarbete med Idre sameby och stöds av Statens kulturråd, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg och Region Västmanland.


Vandringsutställningen

Välkommen till en utställning som bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, till exempel om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig. Utställningen berättar främst om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen finns i tre uppsättningar. Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum administrerar var sin utställning. Tanken är att utställningen kommer att turnera i respektive regioner och visas på bibliotek, skolor och liknande platser.

Den visas under 2021 på Norbergs bibliotek 9 mars – 11 april, Svartådalens Natur- och kulturcenter 13 april - 29 augusti, Köpings bibliotek 30 augusti – 24 oktober, Kungsör 25 oktober - 6 november och Fagersta bibliotek 9 november- 9 december.

Är ni intresserade av att visa den hos er? Hör av er med en intresseanmälan!

Anna Blom Allalouf anna.blom.allalouf@regionvastmanland.se
Anna Bratås anna.bratas@regionvastmanland.se


Infoblad utställningen 

Läs mer 

Du kan läsa mer om projektet och lära dig mer om samer i Mellansverige på hemsidan och på Facebook.


Kontaktperson för projektet

Joakim Wehlin, 023-666 55 34, joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se
Logotyp för Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige