När då var nu forntidens folk och fäOthsedidh


OHTSEDIDH - SAMISKA KULTURYTTRINGAR I MELLANSVERIGE

11 juni - 13 september 2020Under sommaren kommer vandringsutställningen Ohtsedidh – samiska spår i Mellansverige att visas på Västmanlands läns museum. Tanken med utställningen är att synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

Så länge det funnits kyrkoböcker har det i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län funnits människor som benämnts ”lappar”. I de tre länen finns flera hundra ortnamn med koppling till den samiska historien, och i hembygdsskildringar och folktradition framskymtar en samisk befolkning som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi ganska lite om den samiska kulturhistorien i området.
 
Frågorna rörande den äldre samiska historien blir därför många. Vilka var dessa sydliga samer? Hur långt tillbaka går det att följa deras historia? Och hur yttrar sig deras kulturarv? Vad finns kvar när det gäller hantverk? Vilka spår finns i landskapet? Finns berättelser och minnen? Det står redan klart att det inte bara finns en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Att samer funnits utanför den traditionella fjällvärlden redan i början av 1600‐talet finns det en rad belägg för. Uppgifterna sträcker sig långt ned i södra Dalarna, Västmanland och norra Uppland.

UTSTÄLLNINGEN 
Utställningen är en vandringsutställning som kommer att gå på turné efter utställningstiden på länsmuseet. Tanken är att den ska kunna visas på bibliotek och andra offentliga platser i Västmanland. Utställningen är producerad inom projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige. Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum. Inom projektet har tre exemplar av utställningen producerats där varje deltagande länsmuseum ansvarar för var sin utställning. Det kommer med andra ord turnera en utställning i varje deltagande region.

PROJEKTET 
Projektet är ett treårigt projekt med stöd från Statens kulturråd. Projektet började med inventeringar i våra tre respektive regioner för att lokalisera samiska kulturyttringar. Arkeologiska inventeringar i landskapet genomfördes samt inventeringar av museernas arkiv och föremålsmagasin. Inom projektet hölls seminarier där forskare och amatörforskare möttes och utbytte erfarenheter och kunskap. För att sprida den kunskap projektet samlat in lanserades en hemsida under projektets första år: www.ohtsedidh.se. För att skolor ska kunna arbeta med utställningen och hemsidan har ett pedagogiskt material arbetats fram och kommer att läggas ut på projektets hemsida under sommaren. 

OBSERVERA! Museet är fortsatt öppet att besöka på egen hand, men det är begränsat besöksantal till max 50 besökare samtidigt i de publika ytorna. Varje besökare räknas därför och detta kan medföra att man få vänta utanför entrén på sin tur att komma in. Länsmuseet uppmanar alla att hålla avstånd till varandra vid eventuell kö.