Faktarum med arkiv och bibliotek Foto Lasse Fredriksson


ARKIV OCH BIBLIOTEK


I vårt arkiv och bibliotek kan du som besökare få ta del av mycket spännande från länets historia! Gamla tidskrifter, böcker, olika slags handlingar, brev, dagböcker och foton är exempel på vad som finns bevarat i vårt arkiv och bibliotek på cirka 1500 hyllmeter. 

Arkivet har genom sin bredd av information stor betydelse för många delar inom museet. Det är här vi hittar material inför föreläsningar och visningar, dokumentationer av byggnadsinventeringar och inventeringar av föremål i kyrkor eller bilder och berättelser som vi delar med oss av i våra sociala medier. Genom åren har det vuxit till en stor informationskälla. 

Det är också hit som forskare, skolelever eller privatpersoner kan komma för att söka information om sitt nyinköpta hus, bläddra bland gamla fotografier och berättelser om platser och människor från länet eller läsa inbundna årgångar av Västmanlands läns tidning från slutet av 1800-talet. 

Det går också att sitta ner i vårt referens- och forskningsbibliotek som är öppet för allmänheten. Här kan du hitta litteratur inom många olika ämnesområden, främst sådana som har anknytning till länsmuseets verksamhet, till exempel om kulturhistoria, arkitektur, byggnadsvård, arkeologi, bergsbruk, konsthantverk och lokalhistoria. 

Vårt arkiv och bibliotek är öppet för besök tisdagar – fredagar mellan kl. 10-16 (lunchstängt kl. 12-12.45). Du är också välkommen att höra av dig genom att ringa eller skicka e-post.KONTAKT

Vill du komma i kontakt med personalen i vårt Arkiv och bibliotek hittar du deras kontaktuppgifter här​

 Arkiv och bibliotekBombardier Sverige överlämnar gåva till Länsmuseets Faktarum Foto Anette Berglinn

Besök i Faktarummet Foto Anette Berglinn


ARKIVET


Arkivet och biblioteket är tillsammans med våra samlingar museets hjärta. Det är härifrån mycket av informationen tas när vi till exempel ska bygga en ny utställning, ge ut en bok eller lägga ut bilder på sociala medier. Det är här vi förbereder oss när vi ska hålla föredrag eller göra besök ute i länet. Både arkivet och biblioteket har genom sin bredd av information stor betydelse för verksamheten inom museet. Hit kommer också många besökare från allmänheten för att leta efter uppgifter och få svar på olika frågor.

Orter och platser

Vårt mest använda arkiv är det Topografiska arkivet. Det är det arkivet som är uppordnat efter länets socknar och städer. Här kan du söka uppgifter om gårdar och andra fastigheter, liksom information om socknens kyrka och mera allmän information om området i fråga. Här samlas all dokumentation som museets byggnadsantikvarier skriver när de har slutfört sina olika uppdrag i länet. I detta arkiv ingår också all dokumentation från arkeologiska utgrävningar i länet, både äldre och de som sker idag.

Berättelser om traditioner

Ett annat arkiv har en mer etnologisk inriktning. Det vill säga att här samlas det material som berättar hur vi människor har tänkt, gjort och sagt i länet. Dit hör uppteckningar gjorda på 1930-talet över folktro och sägner i vissa socknar i länet, uppteckningar om årets och livets olika högtider som jul, påsk, midsommar, födsel, dop, bröllop och begravningar.

Dokumentationer och inventeringar

I museets verksamhet har det också ingått att göra dokumentationer ute i det nutida samhället. Här har samlats fotografier och utskrivna intervjuer från ett stort antal personer. Exempelvis från dokumentationer av ABB och Hakonbolaget i Västerås, Skultuna Messingsbruk, kablagetillverkningen NorNet i Norberg, intervjuprojekt med ungdomar i länets olika städer och dokumentation från den stora branden i Västmanland 2014.

Museet har också gjort byggnadsinventeringar i nästan hela länet, kyrkogårdsinventeringar och inventeringar av föremålen i många kyrkor. Även dessa finns dokumenterade i vårt arkiv och nya görs kontinuerligt, idag i digital form.

Gåvor och fotografier

Från länsmuseets bildande har en mängd olika små arkiv från främst privatpersoner tagits emot som gåvor. Det är arkiv från personer, gårdar, byar och mindre företag. Bland dessa finns t.ex. ritningsarkiven från ett antal arkitektfirmor som varit verksamma i Västerås. En stor del av gåvorna är bildarkiv från både professionella och amatörfotografer. Det största bildarkivet är från Asea med ca 400 000 bilder, och ett stort antal trycksaker. I länsmuseets arkiv finns mer än 1,2 miljoner fotografier från 1860-talet tills idag.
Ivan Klaesson och Sture Eriksson Foto Anette Berglinn
BIBLIOTEKET


Länsmuseets bibliotek är ett referens- och forskningsbibliotek som är öppet för allmänheten. Bokbeståndet omfattar omkring 500 hyllmeter böcker, tidskrifter och småtryck, som kan läsas på plats på Karlsgatan 2. Beståndet ökas kontinuerligt med omkring 200 titlar per år genom inköp, byten och gåvor. 

Här kan du hitta litteratur inom många olika ämnesområden, främst sådana som har anknytning till länsmuseets verksamhet, till exempel om historia, kulturhistoria, arkitektur, byggnadsvård, arkeologi, bergsbruk, konsthantverk och lokalhistoria. Vi har också många årsböcker, främst från Sverige men också från Norden.

LIBRIS


LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole-, forsknings- och folkbibliotek. 

Västmanlands läns museums arkiv har över 17 000 titlar inregistrerade i Libris. Det är bland annat böcker, tidskrifter, rapporter, broschyrer och uppsatser inom olika ämnen. Du kan söka i LIBRIS via webben. Vid varje titelpost (sida om en titel) kan du se vilka bibliotek som har just den titeln. Vårt bibliotek benämns som Västmanlands läns museum, Faktarummet (Vlmb). Tyvärr finns det ingen möjlighet för hemlån utan allt måste läsas på plats i vårt Faktarum. 

 Libris webbsök

DIGITALTMUSEUM


I DigitaltMuseum finns delar av museets samlingar av fotografier och föremål. Sedan starten 1861 har vi samlat på det mesta som går att samla på; kulturhistoriska- och arkeologiska föremål, arkivalier, fotografier, teknikhistoria och textilier. Vi arbetar hela tiden för att mer information och mer material ska kunna göras tillgängligt och databasen fylls kontinuerligt på. Alla bilder som publiceras innehåller metadata och är licensierade enligt Creative Commons.

Du kan också skapa ditt ett eget konto på DigitaltMuseum. Gör dina egna samlingsmappar med favoritsaker och bilder som du kan dela med dig av på till exempel Facebook.  Eller kommentera föremål och fotografier som finns i samlingarna. Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.  

 Västmanlands läns museum på digitalt museum