Visning Foto Lasse Fredriksson

PEDAGOGIK


På Västmanlands läns museum finns mer än 150 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Länsmuseets pedagoger arbetar för att synliggöra det förflutna och samtiden genom att visa och förmedla kunskap, historiska sammanhang, föremål, foton och kulturmiljöer. När våra museipedagoger berättar och visar, väcks kulturarvet, museet och alla människoöden till liv.

Länsmuseet vill göra kulturarvet tillgängligt och spännande för en bred publik och sätta in det förflutna i ett samtida sammanhang. Detta sker genom visning av museets utställningar. 

En av museets viktigaste uppgifter är att ge kunskap om vårt kulturarv till skolor och barn - och ungdomsgrupper. Vi vill fungera som ett komplement till skolornas ordinarie undervisning och verksamhet.


KONTAKT

Vill du komma i kontakt med våra museipedagoger hittar du deras kontaktuppgifter här​

 Pedagogik
Visning av utställning Foto Västmanlands läns museum

Flanellografsaga under Kulturnatt Foto Västmanlands läns museumFörskolor och skolor


Förskolor och skolor kan kontakta museets pedagoger för att boka visningar av aktuella utställningar. Länsmuseet tillhandahåller även studiematerial i form av temalådor och faktablad. Ambitionen är att ge en så varierad bild som möjligt av historien, samtiden och framtiden.

 Mer information för skolor

Allmänheten


Vi har ett varierat utbud, alltifrån korta introduktioner till museihuset till visningar av våra utställningar. Du kan boka visningar för företag, föreningar och privatpersoner. Offentliga visningar för allmänheten hittar du i museets programkalender.

 Bokningsbara visningar