Höstlovslajv Foto Västmanlands läns museum

PROGRAM


Programverksamheten är en omfattande del Västmanlands läns museums utbud med över 80 programpunkter per år. Det kan handla om allt från workshops och föreläsningar till musikevenemang och upplevelser/skapande för barn. 

Verksamheten är en viktig del av museiupplevelsen och den fyller flera funktioner och följer olika spår. Med programverksamheten kan vi ge dagsaktuella perspektiv på händelser eller dela med oss av de senaste forskningsrönen inom våra olika områden. Vi kan även ge barn möjlighet till lärande lek och unga en plats för delaktighet och uttryck. 

Vi arbetar också ofta kring ett gemensamt tema för utställningar och program. Det ger oss möjlighet att täcka in flera aspekter av det gemensamma kulturarvet. Programverksamheten är därför ett starkt komplement till hela verksamheten.

Länsmuseet samarbetar ofta med olika externa aktörer som regionens föreningar och andra samarbetspartners som är intresserade av att samverka med museet när det gäller programverksamheten.

Alla våra programpunkter hittar du i museets kalender som uppdateras kontinuerligt.

 Program på Västmanlands läns museum


KONTAKT

Vill du komma i kontakt med personalen som arbetar med våra program hittar du deras kontaktuppgifter här​

 Program
Barnaktiviteter Foto Marta Bordin

Kören AsaMal Foto Västmanlands läns museum