PROJEKT OCH SAMARBETEN


För oss är samarbeten med andra en förutsättning för att vår verksamhet ska vara relevant, utvecklande och spännande. Vi samarbetar med kommuner, hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och aktörer samt näringsliv. Vår roll är att vara en resurs, knyta samman idéer och initiativ och göra historien synlig i sitt rätta sammanhang. Här kan du läsa om de projekt och samarbeten som pågår hos oss just nu.

Visningar

OHTSEDIDH - Samiska kulturyttringar i Mellansverige

Ohtsedidh är ett treårigt (2017-2020) samarbetsprojekt mellan Dalarnas museum, Stiftelsen Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum. Projektet syftar till att synliggöra samt sprida kunskap om en minoritets kulturarv, därmed också skydda de fysiska spåren i landskapet. 
Koldioxidteater

KOLDIOXIDTEATER

Västmanlands läns museum drev mellan 2018-2020 projektet ”Koldioxidteater på Västmanlands läns museum”. Vi undersökte hur museet tillsammans med andra kan utveckla museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia. Projektet fokuserade på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp. Hösten 2020 släpptes boken ”Koldioxidteater på museum” och den kan laddas ner utan kostnad.