SPANINGSpaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla som på olika sätt arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt, känt och levande i Västmanland, samtidigt som vi bjuder på kunskap, inspiration och tips till alla dom som intresserar sig för kulturarvet till vardags. Spaning ges ut av Västmanlands läns museum och Västmanlands hembygdsförbund och Fornminnesförening.

 Läs alla nummer av Spaning digitalt här

Eller ladda ner dem som pdf:er här nedan.


Spaning 36-37 - tema farsoter
Spaning 34-35 - tema demokrati
Spaning 32-33 - tema tåg och järnväg 
Spaning 30-31 - tema textil