När då var nu forntidens folk och fäStengärdet


STENGÄRDET


De spår människor lämnat efter sig kallas fornlämningar, och det är av människan skapat. Men det är inte bara människornas spår vi hittar i landskapet runt omkring oss. Den senaste istiden inleddes för ungefär

100 000 år sedan och de sista resterna av isen försvann för ungefär 10 000 år sedan. Den kilometertjocka isen låg som ett tungt täcke över nuvarande Skandinavien och norra Europa. Tyngden av isen fick marken att sjunka och stora delar av dagens landområden var nedpressade under havets yta.

Större delen av Sverige låg därför under vatten efter inlandsisens avsmältande. Genom landhöjningen har landet därefter lyfts och landhöjningen pågår fortfarande. Både isens rörelser, landhöjningen och havets olika stadier har lämnat synliga spår i naturen. Till exempel kan en plats som idag ligger på torra land, för några tusen år sedan ha varit täckt med många meter vatten och dessförinnan med kilometertjock is

För ungefär 7500-8000 år sedan började åsen vid Stengärdet att höja sig ur det hav som isen från senaste istiden bildade. Kraftiga vågor slog mot åsen och sköljde bort all sand och smågrus. Kvar blev den matta av sten där stenarna slipats av havet till mjuka rullstenar och kallas för klapperstensfält.

Utefter vandringsleden finns även andra saker att se. Förutom klapperstensfältet finns en mäktig tallskog, en gammal fångstgrop för vargar, klara källor och en trolsk granskog.

Vägbeskrivning

Stengärdet ligger 5 kilometer söder om Kungsör längs med väg 56. Kör från Kungsör mot väg E20 och kör ut på väg E 20. Sväng av från väg E 20 vid skylt mot väg 56, som visar mot Norrköping och Katrineholm. Kör på väg 56 nästan 5 kilometer. Sväng av från vägen vid skylt med sevärdhetssymbol och skylt med ”Naturreservat”. Parkeringen ligger alldeles intill vägen.


Tillgänglighet

Det finns parkering vid naturreservatets entré. En 2 km lång vandringsled går genom reservatet, och klapperstensfältet finns utefter denna. Det finns bra stigar, men kräver viss rörlighet och det kan vara svårt att ta sig fram med rullstol och barnvagn. Utefter vandringsleden finns informationstavlor och även en rastplats med grill och vindskydd.

LADDA NER INFOBLAD