Studielåda Foto Västmanlands läns museum
 

STUDIELÅDOR


Låna hem en bit av museet! Vi erbjuder studielådor med olika teman, som kan användas självständigt eller tillsammans med museets pedagoger. Till de olika lådorna medföljer handledningar och tips på hur materialet i lådan kan användas. 

Studielådorna bokas direkt hos museipedagogerna och är kostnadsfria.BOKA

Vill du komma i kontakt med våra pedagoger hittar du deras kontaktuppgifter här​ 

Museipedagoger

Bokningsbara studielådor

 
Sten- och bronsålder
Spelade man instrument på stenåldern, och vad hade man för kläder på sig? I studielådan om sten- och bronsålder finns spännande föremål som berättar en del om livet för många tusen år sedan. I lådan finns även texter och lärarhandledning med tips och förslag på hur man kan arbeta med materialet. Möjligheterna är många
 
Järnålder
Svärd för kamp och yxor för uppodling. Järnåldernsmänniskor levde i en omväxlande tid med allt fler kontakter med fjärran länder. Man for på vikingafärder för att skaffa sig rikedomar, både genom handel och plundringar. Järnålderslådan innehåller många kopior av både redskap och kläder från perioden. Också här medföljer lärarhandledning och tips för användning.

 
Vasamuseets båtsmanskista
Hur kan man veta något om sådant som hände för flera hundra år sedan? Vad finns det för historiska källor? Packa upp båtsmanskistan och sök er tillbaka till det tidiga 1600-talet. Hur förvandlades 1000 ekar till ett stort och ståtligt skepp? I båtsmanskistan från Vasa finner man en mängd olika material att forska vidare kring: kopior av fynd från Vasa, kopior av historiska dokument, faktablad och arbetsblad, böcker, filmer och dataprogram.
 
Samelådan
Från Ajttes samemuseum kommer en studielåda om samer, samisk kultur och tradition. Här finns kartor, texter, föremål och kläder samt musik, diabilder och böcker som kan användas som utgångspunkt och inspiration för att lära sig mer om samerna i Norden. Alla föremål får röras och provas, kanske någon kan lära sig hur man kastar lasso?