TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSEHär redogör vi för de brister i tillgänglighet som vi identifierat för Västmanlands läns museums webbplats samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

BRISTER I TILLGÄNGLIGHET

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna som beskrivs är de som vi har kunnat testa och bedöma själva. Det kan finnas andra brister. Vi kommer inte att göra en fullständig tillgänglighetsanalys av nuvarande webbplats eftersom vi har för avsikt att bygga en helt ny webbplats. Vår målsättning är att lansera den nya webbplatsen under 2021.

VI ÄR MEDVETNA OM FÖLJANDE BRISTER

 
Dokument – de flesta dokument är inte korrekt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det finns pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktiga. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.
 
Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.
 
På några ställen presenteras information i bilder som saknar kompletterande textbeskrivning.
 
Loggor, knappar och bilder saknar på några ställen alt-text som förmedlar samma information som bilden.
 
Vissa sidor på webbplatsen har inte en korrekt rubrikstruktur.
 
Kontrasten mellan text och bakgrund är på vissa ställen otillräcklig.

Filmer på denna sida är inte syntolkade och bör ses över under 2021.

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Västmanlands läns museum har gjort en självskattning av webbplatsen. Den senaste bedömningen gjordes 2 november 2020.
 

KONTAKTA OSS OM DU HITTAR FLER BRISTER

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

 

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.


Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 15 december 2020.