Utställningar

Utställningar


Bra utställningar är såna som väcker tankar och känslor och länsmuseets uppgift är att ta sig an brinnande frågor och vara opinionsskapande. Men minst lika viktigt är det för oss att ge perspektiv på sådant som är aktuellt för människor just nu. Här kan museet ge en historisk bakgrund och ibland förklara det som händer i samhället idag. Vi arbetar även utifrån ett mångfaldsperspektiv och riktar oss till olika målgrupper.


En uppgift för museets utställningsverksamhet är att berätta om vår historia på olika sätt precis som vi har gjort i våra fasta utställningar, även kallade basutställningar. Under den samlande rubriken När då var nu berättar vi om den västmanländska historien från stenåldern fram till millennieskiftet. Utställningarna ger en inblick i livet för de människor som levt i Västmanland under olika tider. Vi berättar bland annat om vardag och arbete och om järnets betydelse i länets historia.  

Här finns också tips om spännande historiska platser att besöka i länet. Genom utställningarna vill länsmuseet ge alla som bor i Västmanland idag, och de som besöker vårt län, en möjlighet att på ett lekfullt och interaktivt sätt lära känna och identifiera sig med tidigare generationers västmanlänningar.

Vi har också en basutställning som handlar om det hus museet finns i, det vill säga Aseas gamla Mimerverkstad, om arbetet och tillverkningen i verkstaden och om arbetarkvarteren runtomkring. I utställningen finns en biograf där man kan bland annat se filmer ur vårt arkiv som handlar om arbete och fritid under 1900-talet.

Vi visar också flera tillfälliga utställningar, som står i museet under begränsad tid. Många av de utställningarna gör vi själva men vi visar också utställningar som andra har gjort, så kallade vandringsutställningar. Utställningarna kan vara i både mindre och större format och handla om väldigt olika saker.


KONTAKT

Vill du komma i kontakt med personalen som arbetar med våra utställningar hittar du deras kontaktuppgifter här​

 Utställningar
När då var nu modärna tider Foto Lasse Fredriksson

100 % kamp Sveriges historia Foto Västmanlands läns museum


FRIZONEN 


Museet har också ytor för kreativt skapande och utställningar i samverkan med andra.

Frizonen är ett rum i länsmuseet som fungerar som idélabb och utställningsyta. Här kan kreativa ungdomar och unga vuxna i samarbete med museet arbeta i process tillsammans kring olika teman eller utställningsidéer. Tillsammans med länsmuseets personal planerar och gör ungdomarna utställning eller andra publika presentationer av sina idéer och uttrycker sitt skapande. Här kan också olika former av berättande och gestaltning utvecklas. Samarbetet sker främst med gymnasieskolor och Mälardalens högskola.


Frizonen Verkligheten bakom