UTSTÄLLNINGARGenom våra fasta utställningar under den samlande rubriken När då var nu, berättar vi om den västmanländska historien från stenåldern fram till millennieskiftet. Utställningarna ger en inblick i livet för de människor som levt i Västmanland under olika tider.

Vi visar också flera tillfälliga utställningar som står på museet under begränsad tid. Många av utställningarna gör vi själva men vi visar också utställningar som andra har gjort, så kallade vandringsutställningar. Utställningarna kan vara i både mindre och större format och handla om väldigt olika saker. Här kan du se våra aktuella, kommande och tidigare visade utställningar.


> aktuella 


FIRA DEMOKRATIN! - Folkrörelser, rösträtt och kamp

28 AUGUSTI - 14 NOVEMBER 2021
För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Utställningen ger en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919-1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921. Fira demokratin är en utställning från Sveriges riksdag. Västmanlands läns museum har gjort flera lokala tillägg - Folkrörelser, rösträtt och kamp -  om bland annat demokratirörelsen i Västmanland.


Hållbara rum

HÅLLBARA RUM - en utställning, en verkstad och ett Tiny House

7 november 2020 - 28 november 2021

Tycker du om att pyssla, inreda och renovera och vill försöka leva mer hållbart? Nu bjuder vi in alla nyfikna, renoveringssugna, slöjdintresserade och hållbarhetssökande! Inspireras i utställningen Hållbart Hemma som handlar om slöjd, byggnadsvård och bra materialval i vardagen. Följ ett gäng kreativa kvinnor när de bygger ett Tiny House på plats och besök vår verkstad där du kan prova och skapa själv med stöd från duktiga hantverkare. Du lär dig, har roligt och inspireras samtidigt att göra mer hållbara val till ditt hem. Du kan också!


Människor och motorer - berättelsen om Mimer

MÄNNISKOR OCH MOTORER- BERÄTTELSEN OM MIMER

Tillsvidare

Med början år 1911 byggde Asea Mimerverkstaden i Västerås, en stor modern och rationell fabriksbyggnad för tillverkning av små och medelstora elektriska motorer. Utställningen berättar om hur Mimerverkstaden kom till, och ger glimtar av arbetet på fabriken, av livet som Asea-anställd och om livet på Östermalm.


När då var nu - forntidens folk och fä

När då var nu - forntidens folk och fä

Visas tillsvidare
När inlandsisen försvann kom de första människorna till Västmanland. Först kom stenålderns jägare och samlare, sen följde många tusen år av invandring. Västmanlänningarna blev bofasta bönder. I slutet av forntiden reste vikingar ut i världen. Människor kom och gick, flyttade in och flyttade ut. Bronsålderns hällristningar och järnålderns båtar lämnade spår efter de som levde här för länge sedan. Kom in och upplev Västmanlands forntid!


När då var nu - medeltidens makt och människor

När då var nu - medeltidens makt och människor

Visas tillsvidare
När järnålder gick över i medeltid blev folk i Västmanland kristna katoliker. Det byggdes kyrkor överallt. Ny teknik för att tillverka järn utvecklades i Norberg.  Järnet från Bergslagen skeppades ut i världen från tre nya västmanländska städer – Västerås, Köping och Arboga. Följ med in i den myllrande medeltiden!


När då var nu - nya tidens ordning och resa

NÄR DÅ VAR NU - NYA TIDENS ORDNING OCH REDA

Visas tillsvidare
En ny tid i historien började när kyrkan reformerades och Sverige blev ett protestantiskt land. Kungar och drottningar fick mer makt och försökte skapa ordning och reda. Adeln byggde slott och herrgårdar. Vetenskap och upptäcktsresor blev alltmer viktigt. Det var också en orolig tid med många krig, sjukdomar och fattigdom. I Västmanland anlades många järnbruk som lockade människor med ny kunskap till länet. Välkommen in i den nya tidens ordning och reda!


När då var nu - modärna tider

NÄR DÅ VAR NU - MODÄRNA TIDER

Visas tillsvidare
Genom folkrörelser och kamp gick Sverige från att vara ett fattigt land med en mäktig kung till demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler. Många nya idéer, uppfinningar och upptäckter förändrade livet radikalt för människor. Viktiga steg för att utveckla elektriciteten togs i Västerås. Efter andra världskriget blomstrade industrierna och befolkningen ökade i Västmanland. Järnet blev till stål i många nya fabriker i länet. Välkommen in i det moderna Västmanland.

> kommande

Yttrandefrihetens gränser 

22 JANUARI - 29 MAJ 2022
Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

> tidigare 


Porträtt, postiljoner och picknick
30 november 2019 - 8 augusti 2021

Hela världen brinner
7 september 2018 - 6 januari 2019

Arktisk skinnberedning
15 september 2018 - 13 januari 2019

Ateljé Wijgård 100 år
1 december 2018 - 31 mars 2019

MDH hackar Modärna tider
15 januari - 2 maj 2019

Allemansland
30 mars - 9 juni 2019

Läget Z
29 maj - 18 augusti 2019

ÅRSRIKA
19 juni - 22 september 2019

I ett annat ljus - alla kan bidra till förändring
14 september - 10 november 2019

Framtidsarkeologerna
16 januari 2020 - 16 februari 2020

Ohtsedidih - samiska kulturyttringar i Mellansverige 
11 juni - 13 september 2020

KISS-the exhibition 
9 maj - 20 september 2020