När då var nu forntidens folk och fäYttrandefrihetens gränser Foto Juliana Wiklund


Yttrandefrihetens gränser

22 januari - 29 maj 2022Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel och dilemmafrågor vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra. 

Utställningen vänder sig i första hand till elever i årskurs 7–9 och gymnasiet och till en intresserad allmänhet.


Utställningen är producerad av Forum för levande historia.